Change


De siste årene har jeg innbilt meg selv at jeg ikke er redd for forandring. Men nå som forandringer står for dagsorden, så er jeg ikke så sikker på det lenger. Du vet når du må gjøre noe for deg selv og det strider imot all logikk, men du må bare gjøre det for å kunne være lykkelig. Mennesker er veldig flinke til å tenke kortsiktig lykke, fordi det ofte innebærer ubehagelige følelser der og da, om vi skal gjøre de virkelig store forandringene.

De fleste vet hva som gjør dem lykkelige, men likevel gjør de ikke noe med det. Av og til må en bare møte frykten og kanskje til og med gamble litt. Ta en sjanse. Slippe alt og håpe på at du lander på bena.


// In recent years, I’ve imagined myself that I’m not afraid of change. But now that changes are on the agenda, I’m not so sure about that anymore. You know when you have to do something for yourself and it goes against all logic, but you just have to do it in order to be happy. Humans are very good at thinking short-term happiness, because it often involves unpleasant feelings there and then, if we are to make the really big changes.

Most people know what makes them happy, yet they do nothing about it. Sometimes you just have to face your fears and maybe even a gamble a bit. Take a chance. Drop everything and hope to land on your feet.

4 kommentarer

Siste innlegg